Heim Bokhandel legger ned.

Me takker alle våre støttespelare og alle dei som har vert innom.
Detta har vert ein eventyrleg og lærerik reise og me e glade og takknemlege for alle som har vert med oss på denne reisen.

Tusen takk.

Heimfolka.