Nytt Heimafrå:

Bakgrunnen er delvis hvit med rader av alle LGBTQ fargene. På bunnen av bildet i midten er det utklikk av Allen Ginsberg, Stephen Fry, Maren Sekkingstad og Kristin Fridtun fra venstre til høyre. I øvre halvdel er det en tekst som sier “Regnbogedagar”.

Regnbogedagar 2020

Skeiv kjærleik og mangfald er rein poesi. Vi i Heim bokhandel feirar kjærleik, fridom og åtgaum til mangfaldet saman med regnbogefolket.

Fridoms-dikt

Under 2.verdskrig skreiv Nordahl Grieg “Friheten”. I anledning av at det er 75 år sidan Noreg atter vart fritt, inviterar me DEG til å skrive ditt eige fridomsdikt.

Få oppdateringar om det nyaste på sidene våre!    Gjerne! Nei takk