Personvernserklæring

Denne personvernerklæringa gjeld alle forretningsprosesser i HEIM BOKHANDEL AS, frå no av namngitt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringa gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og verkemidla for behandlinga og dessutan databehandling vi gjer på vegner av kundane våre basert på instruksjonane deira.

Behandling av personlege data er nødvendig for at vi skal kunna ta vare på våre kontraktsforpliktelser og betena deg som kunde. Personleg data kan òg nyttast til følgjande formål: Sal, kontakt med kundeservice, marknadsføring, informasjon, bokføring.

Ved marknadsføring på e-post/sms innhentar eit eksplisitt samtykke på førehand.

Ved å gi oss dei personlege opplysningane dine, godtar du praksis og vilkår som er beskrive i denne personvernerklæringa.

Om du har innvendingar med omsyn til behandlinga vår av personvern har du òg høve å klaga til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

HEIM BOKHANDEL AS
Steinkjellergaten 9
5003 BERGEN
E-post: [email protected]
Telefon: +47 938 14 480
Personvernombod:
E-post: [email protected]
Telefon: +47 938 14 480

Opplysningar som blir innhenta

Opplysningar kan registrerast og lagrast når du registrerer deg på www.heimbokhandel.no, når du er i kontakt med sal og support enten via e-post, chat eller når du bruker tenestene våre.

Kvar lagrar vi informasjon om deg – og der delar vi informasjonen om deg med andre?

Vår ehandelsplattform er levert av Automattic Inc og data blir lagra i deira skytjenester hos Amazon Cloud Services(AWS) datasenteret sitt i Irland.

Underleverandørar

Behandlingsansvarlig nyttar seg òg av tenester levert av 3. Part. Her er ei oversikt over underleverandørar der informasjon kan lagrast

Automattic WordPress.com/WooCommerce

Når du betaler eller registrerer deg på nettsidene vårast lagrar vi namn, telefonnummer, e-post og adresse (om bøkene skal leverast via post) på vårast online kasse

Vipps Pålogging:

Ein kan logga seg på med Vipps som då dannar ein ny brukar på plattforma vår ved første pålogging for enklare handling og sikrare pålogging. Med dette stadfestar du med telefonnummeret ditt at kontoen er din som då blir stadfesta av via Vipps og BankID.

Google Workspace

Google Workspace blir mellom anna nytta til handtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon blir lagra i desse systema og e-postkorrespondanse eller dokument kan vera lagra hos Gsuite by Google.

Google Analytics

Google Analytics blir nytta for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster blir lagra.

PowerOfficeGO

Tripletex er rekneskapssystemet vårt og data nødvendig for bokføring blir her lagra. Typisk Navn/adresse/ordrar/faktura. For meir info besøk https://poweroffice.no/personvernerklaering/

Frontline Pos (levert av UpHeads AS)

Vi bruker Frontline Pos av UpHeads AS som kasseløysing i den fysiske butikken vår. Informasjon relatert til ordren din blir lagra i Upheads sine system.

Verifone

Om ein betaler med Visa eller Mastercard i den fysiske butikken vår vil personleg informasjon som kortnummer blir send til Verifone for behandling av betalinga.

Bring

Vi sender pakkar med Bring og delar såleis informasjon relatert til frakt slik som namn, telefonnummer og adresse.

Postnord

Vi sender pakkar med Postnord og delar såleis informasjon relatert til frakt slik som namn, telefonnummer og adresse.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du få kunne få e-post og sms rundt kundeforholdet ditt. F.eks vil vi senda deg e-post/sms relatert til ordrar du har lagt inn, sms med sporingsnummer, gløymt passord, informasjon rundt kundekontoen din, ol. Dette er definert som berettiga interesse og det vil ikkje bedast om samtykke til.

Vi nyttar òg e-post til marknadsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jamne mellomrom få nyheitsbrev så fremst du har gitt eit aktivt samtykke til det. Det er mogleg å melda seg av nyheitsbrev ved å klikka på avmeldingslinken i e-postane.

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i dei opplysningane som er registrerte om deg. Innsyn kan òg fåast ved å senda ein førespurnad til [email protected]. Dersom dei registrerte opplysningar ikkje er riktige eller er ufullstendige, kan du krevja at opplysningane blir i samsvar med korrigerte personopplysningslova.

Oppbevaring og sletting

Opplysningar som ikkje lenger er nødvendig for det formålet dei er laga for, blir sletta frå systema våre. Vi beheld derimot informasjon om kundar internt bedrift, organisasjonar og næring for framtidig oppfølging.

Informasjon om bruk av informasjonskapslar.

Ein informasjonskapsel (cookie) er ein liten tekstfil som blir lagra på datamaskina di.

Vi bruker informasjonskapslar mellom anna til å hugsa din innlogging, passord i kryptert form, til å forbetra brukaropplevinga og som ein del av marknadsføringa vår mot nye kundar.

Når du besøker tenestene våre, set vi både mellombelse og varige informasjonskapslar. Ein mellombels informasjonskapsel blir ofte sletta automatisk når du lukkar nettlesaren din, medan varige kan ligga på maskina di i opptil eitt år.

Om du ønsker å læra meir om informasjonskapslar kanhttp://www.aboutcookies.org blir nytta.

Følgjande informasjonskapslar er i bruk i tenestene våre

Bruk av butikkløysingane våre

Vi nyttar informasjonskapslar til mellom anna å hugsa deg som kunde og hugsa innhald i din handlekurv. Utan informasjonskapslar vil ikkje ein nettbutikk kunna fungera.

WordPress.com & WooCommerce

Både WordPress.com og WooCommerce tilbyr eksterne verktøy og tenester som blir brukte av nettsidene våre, bla cookies og JavaScript filer.

Bruk av Stripe checkout

Når butikkløysingane våre blir nytta saman med Klarna Checkout blir det sette informasjonskapslar frå Klarna. Meir informasjon påhttps://stripe.com/en-no/privacy.

Bruk av PayPal checkout

Når butikkløysingane våre blir nytta saman med PayPal checkout blir det sette informasjonskapslar frå PayPal. Meir informasjon på https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full

Bruk av Vipps på nett

Om ein betaler med Vipps i nettbutikken (eller den fysiske butikken vår) vil telefonnummeret ditt sendast til Vipps for vidare identifikasjon.

Facebook Chat

På nettsidene våre tilbyr vi ein chatløsning frå Facebook. Zendesk nyttar informasjonskapslar for å identifisera ei økt og din bruker-id.

Google Analytics

Google Analytics nyttar informasjonskapslar for analyse av trafikk.

Google Adwords

Vi nyttar oss av annonsering gjennom Google plattforma si. Informasjonskapslar blir nytta slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Facebook Business

Vi nyttar oss av annonsering gjennom Facebook plattforma si for å reklamera både på Facebook & Instagram. Informasjonskapslar blir nytta slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapslar

I samsvar med norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrar informasjonskapslar på datamaskina di dersom du tillèt dette gjennom innstillingane i nettlesaren din.